Algemene voorwaarden

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

1. Partijen
Fietscoach: De organisator van Race/ mountainbike en gravel clinics, 1-op-1 trainingen/ fietsweekenden en andere activiteiten, gevestigd te Berlicum.
Deelnemer: Degene wiens gegevens worden vermeld op het inschrijfformulier, wederpartij van Fietscoach. Hij of zij participeert in de betreffende activiteit die door Fietscoach wordt georganiseerd.

2. Toepasselijkheid
Deze deelnemingsvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de deelnemer en Fietscoach met betrekking tot alle activiteiten die door Fietscoach worden georganiseerd.

De deelnemer gaat akkoord met deze deelnemingsvoorwaarden.

3. Totstand koming overeenkomst
Met de digitale toezending van het inschrijfformulier of via mailcontact komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en Fietscoach met betrekking tot de activiteit waaraan de deelnemer wenst deel te nemen.

4. Gezondheidsverklaring deelnemer
De deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door Fietscoach georganiseerde activiteit. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de deelnemer contact op met Fietscoach.

5. Verplichtingen Deelnemer ten aanzien van veiligheid
De Deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze.
De Deelnemer volgt de aanwijzingen van instructeurs van Fietscoach op. De Deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm.

6. Schade en aansprakelijkheid
Fietscoach is verantwoordelijk voor de gekozen routes en circuits. De deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. Fietscoach aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook als de Deelnemer niet strikt de aanwijzingen van Fietscoach heeft gevolgd.

Schade aan of verlies van eigendommen van Fietscoach of derden toegebracht door de deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, personeel van Fietscoach en bij wangedrag in het algemeen behoudt Fietscoach zich het recht voor de participatie van de deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteitensom.

7. Kosten en betaling
De kosten voor de activiteit en eventuele nadere voorwaarden, zoals huur van materiaal en consumpties, worden op de site van  Fietscoach ( fietscoach.com) vermeld.
De kosten van de activiteit zijn voordat de activiteit plaatsvindt betaald op een rekeningnummer dat door Fietscoach wordt aangegeven of worden na de clinic voldaan. Restitutie van de betaling is niet mogelijk indien de activiteit korter dan 24 uur van te voren door de Deelnemer wordt gecanceld zonder eerst te overleggen met Fietscoach.

8. Overige bepalingen
In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal Fietscoach één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter  worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.